Gaszenie pozaru rysunek

Podczas prób gaszenia pożarów dużo ludzi odruchowo sięga po wodę. Stanowi zatem najwspanialszy i znacznie znany środek gaśniczy. Jednak strażacy, specjaliści od gaszenia pożarów, nie ciągle się na nią decydują. Wybór środka gaśniczego chce od opalającego się materiału.

Piany gaśnicze Piany gaśnicze dobrze kontrolują się między innymi podczas pożarów cieczy palnych takich jak benzyna czy alkohole. Pianą nie można gasić palących się metali alkalicznych czy instalacji elektrycznych a wszystkiego co mówi z wodą. Z serii proszki gaśnicze mają najwyższe zastosowanie. W zależności od posiadanego składu mogą być stosowane do gaszenia prawie każdych palących się materiałów. Gazy gaśnicze, z których najpopularniejszy jest dwutlenek węgla, pomocne są w gaszeniu pożarów węgla kamiennego, koksu i siarki też takich metali jak potas, sód, wapń, żelazo i cynk. I woda doskonale spełnia proste przeznaczenie w zetknięciu z palącymi się ciałami stałymi pochodzenia organicznego, jak na przykład drewno, papier, węgiel, słoma.

Steam fire extinguishing czyli para jako środek gaśniczy Podobne życie jak woda jest para jako sposób gaśniczy (steam fire extinguishing). Że istnieć zwracana w przypadkach płonięcia tych jedynych produktów. Zasadnicza różnica pomiędzy parą a wodą liczy na tym, że wodę można grać w pewnym miejscu, a parę wyłącznie w cichych miejscach o kubaturze nie ważniejszej niż 500 metrów kwadratowych. W prawdziwszych mieszkaniach działanie pary prezentuje się nieefektywne. Do dobrego gaszenia pożarów niezbędna istnieje nie tylko znajomość środków gaśniczych właściwych do innych substancji, ale i podstawy ich pobierania i oferowania w rejon pożaru.